Vår Vision

Dare to move

Vår mission

Vi ska tillhandahålla frihet att röra sig 

Allt vi gör skall vara i linje med vår Värdegrund 

Öppen och ärlig
Initiativrik
Omtänksam
Tydlig 

Vi är återförsäljare med fullserviceanläggningar för Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, CUPRA och Volkswagen Transportbilar. Vi ska tillhandahålla nya mobilitetstjänster utifrån marknadens krav.

Hållbarhet är en av våra 5 grundpelare.

Vi strävar efter en hållbar framtid genom att utveckla våra medarbetare och verksamhet.


Vi ska främja att vi väljer de bästa möjliga kvalité och miljövänliga lösningar i alla vår verksamhet och drift. Arbeta aktivt för att reducera utsläpp och annan förorening i vår verksamhet. Vi har etablerat interna kontroller för att säkerställa såväl kvalitén på vårt arbete som våra miljöåtaganden. Tillhandahålla produkter och tjänster av riktig kvalité, som på bästa sätt fyller marknaders behov och efterlever värde för våra kunder och övriga intressentkrav. Att aktivt använda oss av våra etiska riktlinjer i all vår verksamhet.


Förplikta oss att arbeta systematiskt, med utgångspunkt för ständiga förbättringar i all vår verksamhet och drift i hela kedjan, med respekt för våra värderingar för människa och miljön.