Barn- och ungdomsfonden

Som en del i vårt samhällsengagemang bildade vi 2015 Möller Bil Barn- och ungdomsfond. Med fonden vill vi bidra till en bättre och tryggare uppväxt för barn och unga i de områden där vi har verksamhet.

Vi vill stötta dig som arbetar för att förbättra barn och ungas livsvillkor, förebygga utanförskap och mobbning eller på annat sätt ge barn och unga möjlighet att dela gemenskap med sina kamrater.

Ideella föreningar och organisationer har möjlighet att söka bidrag från fonden.

Ansökan 2017

Ansökningstiden för 2017 har nu gått ut. Har du några frågor så kontakta csr@mollerbil.se

 

Här kan du läsa om projekten som fått bidrag 2017.