Barn- och ungdomsfonden

Som en del i vårt samhällsengagemang bildade vi 2015 Möller Bil Barn- och ungdomsfond. Med fonden vill vi bidra till en bättre och tryggare uppväxt för barn och unga i de områden där vi har verksamhet.

Vi vill stötta dig som arbetar för att förbättra barn och ungas livsvillkor, förebygga utanförskap och mobbning eller på annat sätt ge barn och unga möjlighet att dela gemenskap med sina kamrater.

Ideella föreningar och organisationer har möjlighet att söka bidrag från fonden.

Ansökan 2017

Nu startar årets ansökningsperiod. Idella föreningar och organisationer har möjlighet att söka bidrag från fonden, vart och ett kan erhålla upp till 100.000 kr i stöd.

Ansökan skall göras via ansökningsblanketten som skickas in till csr@mollerbil.se senast den 1 september 2017.